News

บริษัท ไอดี แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เราเป็นบริษัท รับบริหารทรัพย์สินอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร บริหารจัดการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ดูแลทรัพย์สินเพื่อการลงทุนด้วยมืออาชีพ หนึงในบริษัทที่ดีที่สุดในเชียงใหม่.

เป็นบริษัทหนึ่ง ที่ทีมงานบริหารบริษัท มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอาคารชุดมากกว่า 10 ปี มีความรู้ความชำนาญบริหารอาคารชุด ภายใต้กฏกติกาที่ยอมรับกัน (หมายถึงกฏหมายอาคารชุด ข้อบังคับอาคารชุด รวมถึงระเบียบอาคารชุด) และเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริง

ด้วยลักษณะการทำงานที่เป็นทีมเวิร์ค มุ่งมั่นสร้างงาน สร้างบุคลากร อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ภายใต้ธรรมาภิบาล และสร้างความรู้ความเข้าใจการพักอาศัยภายในคอนโดมิเนียม ด้วยความเป็น “มิตรภาพชุมชน” อยู่ร่วมกันด้วยการเคารพสิทธิ์ผู้อื่น และการรักษาสิทธิ์ตัวเอง

ข่าวและบทความ

อัพเดตข่าวสาร บทความ ใหม่ๆ ก่อนใคร