ช่างอาคาร (บริษัทไอดี แอสเสท)
เข้าตรวจเช็คอาคาร เช็คไฟส่องสว่าง ถังดับเพลิง รวมไปถึง อุปกรณ์ออกกำลังกาย เป็นประจำทุกเดือนค่ะ "> ช่างอาคาร (บริษัทไอดี แอสเสท)
เข้าตรวจเช็คอาคาร เช็คไฟส่องสว่าง ถังดับเพลิง รวมไปถึง อุปกรณ์ออกกำลังกาย เป็นประจำทุกเดือนค่ะ ">

งานดูแลพื้นที่ส่วนกลาง

2 ก.ย. 2563, 11:23 | ข่าวสาร


ช่างอาคาร (บริษัทไอดี แอสเสท)
เข้าตรวจเช็คอาคาร เช็คไฟส่องสว่าง ถังดับเพลิง รวมไปถึง อุปกรณ์ออกกำลังกาย เป็นประจำทุกเดือนค่ะ

รูปเพิ่มเติม