ไม่จ่าย ค่าส่วนกลาง ได้ไหม ?
การที่ลูกบ้านไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลางไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตนเองที่ไม่สามารถใช้ทรัพย์ส่วนกลางได้เท่านั้นยังมีผลกระทบต่อส่วนรวมอีกด้วย เพราะหากส่วนกลางไม่มีเงินมาดูแลรักษา ส่วนกลางก็จะทรุดโทรมไม่สวยงาม และที่สำคัญที่สุดก็จะกลายเป็นปัญหาลุกลามส่งกระทบต่อมูลค่าของ คอนโด ที่ส่งผลให้ขายต่อได้ยาก
และราคาอาจจะลดลงกว่าตอนที่ซื้อในช่วงแรก เป็นเพราะลูกบ้านไม่ให้ความสำคัญกับค่าส่วนกลางนั่นเอง ปกติทางนิติบุคคล จะส่งจดหมายแจ้งเบื้องต้นก่อน หากระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆแล้วยังไม่จ่าย ฝ่ายนิติบุคคลก็อาจมีการปรับหรือระงับการให้บริการสาธารณูปโภค ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าข้อบังคับระบุไว้ว่าอย่างไร ที่สำคัญหากไม่จ่ายค่าส่วนกลางเลย ก็ไม่สามารถขายคอนโดนั้นได้
เพราะเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินจะรับจดทะเบียนนิติกรรมห้องชุด ก็ต่อเมื่อห้องชุดนั้น ๆ ไม่มีหนี้ค้างชำระค่าส่วนกลางใด ๆแล้วและบริษัท นิติบุคคล อาคารชุด สามารถยื่นฟ้องบังคับชำระหนี้เงินค่าส่วนกลางต่อศาลได้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วฝ่ายนิติบุคคลมักจะชนะคดีแทบจะ 100 %"> ไม่จ่าย ค่าส่วนกลาง ได้ไหม ?
การที่ลูกบ้านไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลางไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตนเองที่ไม่สามารถใช้ทรัพย์ส่วนกลางได้เท่านั้นยังมีผลกระทบต่อส่วนรวมอีกด้วย เพราะหากส่วนกลางไม่มีเงินมาดูแลรักษา ส่วนกลางก็จะทรุดโทรมไม่สวยงาม และที่สำคัญที่สุดก็จะกลายเป็นปัญหาลุกลามส่งกระทบต่อมูลค่าของ คอนโด ที่ส่งผลให้ขายต่อได้ยาก
และราคาอาจจะลดลงกว่าตอนที่ซื้อในช่วงแรก เป็นเพราะลูกบ้านไม่ให้ความสำคัญกับค่าส่วนกลางนั่นเอง ปกติทางนิติบุคคล จะส่งจดหมายแจ้งเบื้องต้นก่อน หากระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆแล้วยังไม่จ่าย ฝ่ายนิติบุคคลก็อาจมีการปรับหรือระงับการให้บริการสาธารณูปโภค ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าข้อบังคับระบุไว้ว่าอย่างไร ที่สำคัญหากไม่จ่ายค่าส่วนกลางเลย ก็ไม่สามารถขายคอนโดนั้นได้
เพราะเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินจะรับจดทะเบียนนิติกรรมห้องชุด ก็ต่อเมื่อห้องชุดนั้น ๆ ไม่มีหนี้ค้างชำระค่าส่วนกลางใด ๆแล้วและบริษัท นิติบุคคล อาคารชุด สามารถยื่นฟ้องบังคับชำระหนี้เงินค่าส่วนกลางต่อศาลได้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วฝ่ายนิติบุคคลมักจะชนะคดีแทบจะ 100 %">

ไม่จ่าย ค่าส่วนกลาง ได้ไหม ?

16 ธ.ค. 2563, 11:33 | บทความ


ไม่จ่าย ค่าส่วนกลาง ได้ไหม ?
การที่ลูกบ้านไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลางไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตนเองที่ไม่สามารถใช้ทรัพย์ส่วนกลางได้เท่านั้นยังมีผลกระทบต่อส่วนรวมอีกด้วย เพราะหากส่วนกลางไม่มีเงินมาดูแลรักษา ส่วนกลางก็จะทรุดโทรมไม่สวยงาม และที่สำคัญที่สุดก็จะกลายเป็นปัญหาลุกลามส่งกระทบต่อมูลค่าของ คอนโด ที่ส่งผลให้ขายต่อได้ยาก
และราคาอาจจะลดลงกว่าตอนที่ซื้อในช่วงแรก เป็นเพราะลูกบ้านไม่ให้ความสำคัญกับค่าส่วนกลางนั่นเอง ปกติทางนิติบุคคล จะส่งจดหมายแจ้งเบื้องต้นก่อน หากระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆแล้วยังไม่จ่าย ฝ่ายนิติบุคคลก็อาจมีการปรับหรือระงับการให้บริการสาธารณูปโภค ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าข้อบังคับระบุไว้ว่าอย่างไร ที่สำคัญหากไม่จ่ายค่าส่วนกลางเลย ก็ไม่สามารถขายคอนโดนั้นได้
เพราะเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินจะรับจดทะเบียนนิติกรรมห้องชุด ก็ต่อเมื่อห้องชุดนั้น ๆ ไม่มีหนี้ค้างชำระค่าส่วนกลางใด ๆแล้วและบริษัท นิติบุคคล อาคารชุด สามารถยื่นฟ้องบังคับชำระหนี้เงินค่าส่วนกลางต่อศาลได้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วฝ่ายนิติบุคคลมักจะชนะคดีแทบจะ 100 %

รูปเพิ่มเติม