Theliving Hill ทำบุญอาคารประจำปี 2564

24 ก.พ. 2564, 10:05 | ข่าวสาร


ภาพบรรยากาศวันทำบุญอาคารTheliving Hillของปี 2564
ฝ่ายบริหารจัดการ (บริษัท ไอดี แอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ร่วมกับ คณะกรรมการและเจ้าของร่วม
จัดงานทำบุญอาคาร ปี 2564 ตามมติของคณะกรรมการ
ขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าของร่วมทุกท่านและผู้พักอาศัยทุกท่านที่ได้ร่วมถวายปัจจัย อาหาร น้ำ
ขออนิสงค์นี้ส่งผลให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง การค้า การขายเจริญรุ่งเรือง
เงินไหลมา ทองไหลมา เหลือกิน เหลือเก็บ เหลือใช้ สาธุๆๆๆ

รูปเพิ่มเติม